خانه عروسکها سه شنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۰ 18:16
نویسنده و کارگردان: جمشید عظیمی راد

کارگردان و سازنده عروسکی: علی خوش نشین

گویندگان عروسکی:

سهیلا مهین فر - محمدضا عالمی - تورج شعبانی نصر

بازیگران عروسکی:

منیره بهزاد پور - محمود بهزاد پور - میترا صاحبی

با همکاری شیرین رضائیان

ضرب: امیر بیداریان

بازیگران:

      آریا عظیمی نژاد - پوپک عظیمی نژاد - جمشید عظیمی نژاد 

محصول: اوایل دهه ۱۳۶۰

این مجموعه در برنامه کودک پخش می شد.

نوشته شده توسط عسگر رضائی  | لینک ثابت |