بچه های محرم سه شنبه سوم شهریور ۱۳۸۸ 10:6
کارگردان: سیاوش دولتسرائی

بازیگران: علیرضا راجیان - مهری امیرحسینی - صادق حدادی - محمدتقی شریفی - اصغر کردبچه - علیرضا کاشی - جواد محمدی - سعید پور رشید - سیدمجید زارع کار - بیتا فرنگی - افسانه صفوی - محمدرضا نجفی - محمد محمدی - حمید الله وردی - افسانه فروندی - مهدی خیرالهی - مسعود روحی - کاظم صادقی - رضا لشکری - لیلا پاکدل - مرتضی حجتی - زهرا قاسمزاده - پویا امینیان - مازیار میرزائی

محصول: اواسط دهه ۱۳۷۰

این مجموعه در ماه محرم هر روز در برنامه کودک و نوجوان شبکه یک پخش می شد.

نوشته شده توسط عسگر رضائی  | لینک ثابت |